Tuğrul Beğ’den Abbasi Halifesine Uyarı!

Süryani tarihçisi Ebü’l-Ferec İbnü’I-İbri, Türk Kağanı Tuğrul Bey’in 1043’te Arap kökenli Abbasi halifesine gönderdiği bir mektupta: hür insanların evladı olduğunu, soyunun Hunlar’ın hakan ailesinden geldiğini, bu sebeple kendisine yapılacak hizmetlerin daha üstün olması lazım geldiğini belirttiğini kaydeder.

Bir Cevap Yazın