Nihal ATSIZ: Türk Ahlakı

Biz bu Türk ahlâkına tam olarak sahip bulunduğumuz zamanlarda yükseldik. Yabancıların ahlâkını alarak bozulduğumuz zaman düşüp geriledik. Yükseldiğimiz zamanlar bu toprak, büyük millî davalar için kendini fedâ eden; yalan, ikiyüzlülük bilmeyen, vicdânını satmayan insanlarla dolu idi. Niğbolu’da 60 bin Türk, birleşik Avrupayı yenerken, Yavuz, korkunç çölleri aşarken, Kanuni, boy ölçüşmek için Charles-Quint in ordusunu ararken, böyle yıkılmaz ruhlu bir topluma dayanıyordu.

H. Nihâl Atsız Çınaraltı, Eylül, 1941

Bir Cevap Yazın