Site icon Türkçe Malumatlar

Almanların Türkiye’yi İşgal Planı Gertrude Operasyonu

Türkiye Almanya ile birinci dünya savaşına kader ortalıkğı yapan bir ülkedir. İkinci Dünya savaşında da Türkiye Almanya’ya karşı kurşun sıkmamış fakat resmi olarak yanında da olmamıştır. Sadece Almanya ile savaş zamanı ticaret yapıyordu ve bir saldırmazlık paktı imzaladılar. Türk-Alman Dostluk Paktı, Almanya ve Türkiye arasında 18 Haziran 1941 yılında imzalanmış bir saldırmazlık ve dostluk antlaşmadır. Almanya’nın Avrupa’da ve özellikle de Balkanlar’daki seferleri Türk Hükûmetini endişelendirmekteydi. Türk-Bulgar sınırlarında bulunan Alman Kuvvetleri’nin Türkiye’ye verdiği endişeyi fark eden Hitler, Türkiye’nin cumhurbaşkanına mektup gönderir. Mektupta, Almanya’nın Türkiye’ye herhangi bir saldırıda bulunmayacağını, Yunanistan’da artan İngiliz tehdidi yüzünden Balkanlar’a sefer düzenlemek zorunda kaldığını beyan edecekti. Ayrıca, Türkiye’yi tehditkâr bir tutumla da uyarmaktan geri kalmayacaktı. Mektupta Hitler şöyle diyecekti:

Bulgaristan’da ilerleyen Alman birliklerinin, Türk sınırından, orada bulunmalarının maksadı hakkında yanlış bir yorumda bulunulmasına meydan vermeyecek kadar uzak kalmalarını emrettim. Şu kayıtla ki, Türk hükümeti, bizi, bu tutumumuzda bir değişiklik yapmağa mecbur edecek tedbirlere tevessül etmeyi lüzumlu görmesin.”

Mektubu okuyan İsmet İnönü, Hitler’in takındığı tavırla, Hitler’e mektup gönderir. Mektupta Hitler’in haklı olduğunu ve olası bir felaketin meydana gelmemesi için İsmet İnönü şöyle demektedir:

Biz inanıyorduk ve bugün de, hâlâ inanıyoruz ki, ortada Türk ordularıyla Alman ordularını karşı karşıya getirecek bir sebep yoktur. Ve Almanya, Türkiye’nin emniyetinin ve istiklâlinin gereklerine karşı anlayışlı davrandığı müddetçe böyle bir felâket meydana gelemez.”

Mektuplaşmalar ve tebrikler 18 Haziran 1941’e kadar devam edecek ve bir dostluk antlaşması imzalanmasıyla son bulacaktı.

Türkiye’de bir kesim ülkenin Almanya’nın yanında savaşa girmesini savunurken bir kesim ise müttefikler tarafında girmeliyiz demekteydi. Az kişi de iki duruma çekimser yaklaşıyordu.

Nazi Almanyası birçok ülke için işgal planı hazırlamıştı bunlardan birisi de Türkiye’yi işgal planı olan Gertrude Operasyonu’ydu. Öncelikle bu ismin kökenine bakalım Gertude ismi Ortadoğu’da ajanlık yapmış İngiliz bir kadına aittir. Bu plan 1942 yılının yazında ortaya atıldı. Plan Türkiye’nin olası bir müttefik tarafına geçme ihtimaline karşı yapıldı. Bazı belgelere göre de Nazi Almanyasının liderleri Türk topluluklarının birleşmesinin yani büyük Turan Kağanlığının kurulmasını bir tehdit olacağından korkuyordu ve buna çözüm olarak büyük Ermenistan fikrini öne attılar. Zaten Almanlar Ermeniler ve Kürtleri üstün ari ırktan görüyorlardı. Almanlar bu planı çok iyi yapmış ve Türk ordusundaki her şeyi incelemişlerdi. Türkiye’nin etnik yapısını ise şu şekilde rapor etmişlerdir.

Ari Irkın Gösterildiği Harita. Türkiye’de Kürtlerin yaşadığı yerler de ari Irka mensup olarak gösterilmiştir. Maviler Avrupalılara göre üstün ırkları temsil ediyor.

Doğu Toprakları Bakanlığı’nda bulundan belgelere göre Nazi liderleri er ya da geç Türkçülük, Irkçılık ve Turancılık düşüncesi ile Türkiye ile Azerbaycan’ın birleşmesinin Almanya’ya bir tehdit oluşturacağını ve bu birleşmenin domino etkisi yaratarak Rusya’daki (Sovyetler Birliği) diğer Türk topluluklarını da etkileyeceğini biliyordu.

1935 verilerine göre nüfusun 15 milyon 839 bin Müslüman ve bu müslümanların çoğu Türk, geriye kalanı ekseriyetle Kürt, 125 bin Ortodoks, 32 bin civarı Katolik, 8 bin 500 Protestan, 44 bin 500 Gürcü”. Ayrıca deniz suyunun tuz oranı bile ölçülmüştür. Planın yapılması için Barbarossa operasyonu başarılı olmalı ve Türkiye müttefik tarafına geçmeliydi. Konu ile ilgili çok fazla bilgi yok çünkü Almanlar savaşı kaybedeceğini anlayına elindeki tüm siyasi belgelerin çoğunu müttefikler Almanya’ya girmeden yaktı. Almanlar büyük Turan kağanlığına karşı bağımsız Ermenistan ve Kürdistan kurmak istiyorlardı. Günümüzde de Almanlar PKK’yı destekleyerek tarafını belli etmiştir. Almanlar Kürtleri ve Ermenileri ırkdaş olarak görüyor, Kürtleri büyük Aryan ırkının Anadolu’daki şubesi olarak görüyorlardı. Zaten Kürtler beyaz ırktandır. Türkler ise beyaz ırktan değildir. Türkler Ural Altay Kavmidir. Metelerin, Cengizlerin, Hülagülerin, Yavuzların torunudur. Asırlarca Avrupa’yı ve Asya’yı dize getirmiş güçlü bir ırktır. Bundan dolayı beyaz ırkın da belası olmuştur. Türkleri hiç kimse sevmez, özellikle de beyaz Avrupalılar sevmez.

Exit mobile version