Bilinmeyenler (Bulgaristan)

Şimdiki Bulgaristan devleti 1908 yılında bağımsız bir devlet olmuştur. Bu tarihte bu topraklarda, nüfusun % 65’i müslüman Türk, % 10’u Hristiyan Gagauz Türk, % 20’si Bulgar idi. % 5’i ise diğer etnik unsurlardan oluşmaktaydı.

1908 yılından sonra, şimdiki Bulgaristan’da yoğun bir BULGARLAŞTIRMA politikası güdüldü. Müslüman Türk nüfusun büyük bölümü ülkeden kovuldu. Hristiyan Gagauz Türkleri ise bu furyanın kurbanı oldu. Gagauzların neredeyse tamamının kimliğine BULGAR yazıldı. Bulgar yazdırmak istemeyenler ise Moldova ve Ukrayna’ya göç ettiler. Anılan tarihlerde Moldova ve Ukrayna toprakları Rus egemenliğinde idi. Bulgaristan’ın devlet olmasını çok isteyen Rus devleti, ülkeden kaçan Gagauzlara kucak açtı. Ama Bulgaristan’da kalanlar hızlıca Bulgarlaştı. Günümüzde, Bulgaristan’da 5.2 milyon Bulgar yaşamaktadır ve bu nüfusun en az 2 milyonu, zorla Bulgarlaştırılan Gagauz Türkleridir.Bulgarlar (tarihi Tuna Bulgarları) aslen Türk soylu bir halktır ama tarihi süreçte Slavlaşmışlardır. Bu da yetmezmiş gibi, Slavlaşan bu Bulgarlar, sonraları, bu topraklardaki diğer Türk kökenli boyları da (maalesef) Slavlaştırmışlardır. Bunun son halkası Gagauzlar idi… 1980’lerden sonra, müslüman Türklerin de kimliklerindeki isimleri, Slavca isimlere dönüştürüldü. Bugün Bulgaristan’da 1 milyon Müslüman Türk yaşamaktadır. Buna ilaveten, 150 bin Müslüman Türk’ün ise kimliklerinde Slavca isimler yazılıdır. Bu 150 bin kişi de, muhtemelen bir nesil sonra Bulgarlaşacaktır.

Bir Cevap Yazın