Beyinsel Seksin Önemi

Bir Çözüm Üretmek hücrelerin, gözlerin, kasların içindeki gen havuzundadır. Ve en iyi genler seksle geçer. Tek hücreli basit canlılar bile mümkün olduğu zaman birbirleriyle DNA değiş tokuşu yaparlar. Seks neden önemlidir? Yapması kolay olduğundan değil. Seks yoluyla üreyen canlılar büyük riskler altında yaşarlar; bir miktar genetik materyali birbirine karıştırmak için önemli ölçüde enerji ya da insanların yaptığı gibi para harcarlar. Bir canlının DNA sının varlığını sürdürme ihtiyacı, seks gereksinimini tam olarak açıklamaz. Aseksüel üreme daha basittir ve yeni canlıya genlerin yarısı yerine tamamını geçirir. Bu kendi üremesini sağlayan DNA’nın doğal stratejisi gibi görünebilir. Ama aslında bu bencil genler seksi tercih etmişlerdir. Muhteşem DNA’nın bir milyar yıllık gelişimi seksin sıkıntıya geldiğini göstermiştir. Döllerindeki değerli DNA’larını bir eşle paylaşarak seks yoluyla üreyen organizmalar, eşeysiz üreyen türlerden çok daha fazla gelişmişlerdir. Ve bakteriler ve hindiler gibi, eşeysiz üreyen hayvanlar, mümkün olduğu zaman eşeyli üremenin bir şeklini yeğlerler. Seks iki başarılı genetik seti yeni bir şey ortaya çıkarmak için birleştirir. Bazen daha iyisi olur. Bu farklılıklar o kadar başarılı olmuştur ki, doğa tamamen sekse yönelmiştir. Seks fikirler dünyasında da işe yarar.

Seksin beyinsel çeşitlemesi, veya beyinsel seks, başarılı organizmaların başarılı çözümler üretmesi için en aza biyolojik seks kadar önemlidir. Beyinsel seks fikirlerin tek veya iki yönlü değişimidir. Bu işbirliğini, bir fikri borç almayı veya başkalarının hatalarından ders almayı içerir. Bu bilinçli veya bilinçsizce olabilir. Ve fikrinizi kendi başınıza geliştirmekten daha etkilidir. Bütün itibann bir kişide toplanmasına rağmen, büyük fikirler nadiren tek bir kişinin ürünüdür. Darwin’in büyükbabası evrimin başlangıç teorilerinden birini önermiştir. Bell kendi keşfettiği telefona benzer ilkel bir telefon aygıtını başka bir yerde görmüştür. Wright kardeşler yıllarca süren aerodinamik araştırmalardan yararlanmıştır. Yaratıcı çözümlerin birçok anne babası vardır. Fikrinizi sağlam bir çözüme dönüştürmek için başkalarının fikirlerine de gereksiniminiz var. Taze fikirler ümit verici çözümleri destekler; boşlukları doldurur ve zayıf noktalan güçlendirir. Demokrasiden manav dükkanlarına kadar her şeye düzenli olarak onlan daha iyi çözümler haline getiren yeni fikirler aşılanır. Beyinsel seks fikirleri büyütür. Einstein fikirlerin paylaşılmasından yararlanmıştır. Büyük fikirlerini birlikte çalıştığı birçok insanın fikirlerinden destek alarak büyütüp geliştirmiştir. Tek başına çalışarak bu kadar fazla şeyi asla yapamazdı. Dahilerin bir başka üstünlüğü de daha iyi beyinsel . seks yapabilmeleridir. Birçok başka parlak insanla konuşma fırsatları vardır. Sık sık fikir değiş tokuşu yaptıkları için düşünme potansiyelleri daha çok gelişir. Daha iyi fikirleri daha çabuk geliştirebilmek için, siz de aynısını yapmalı, beyinsel seksi daha çok uygulamalısınız. Doğa bize büyük fikirler geliştirme konusunda önemli bir ders daha verir: ensestten kaçınmak. Doğa ensestten uzak duran davranışların tarafını tutar, çünkü aynı soy veya cinsten olanların birleşmesi kötü genler yara­tır. Çözümlerinizi geliştirmek için fikir değişimi yapar­ , ken entelektüel ensesti azaltmalısınız. Kendi alanınızdaki veya sizinle aynı eğitim geçmişine sahip biriyle işbirliği yapmak iyidir, ama oldukça ensest eğilimli bir davranıştır. Meslekleri, geçmişleri ve eğilimleri farklı farklı olan insanlardan öneri almaya çalışın. Fikrinizi bir çözüme dönüştürmeniz için hareketli bir beyinsel seks yaşantısı sürmeniz gerekecektir. En az on kişiyle fikirlerinizi paylaşın ve ortaya çıkan fikirleri kaydedin. Ve ensest düzeyini düşük tutun. Yeteri kadar beyinsel seks yapıp yapmadığınızı anlayabilmek için fikir alışverişlerinizin kaydını tutabilirsiniz. Ne yazık ki, doğa bize fikirleri paylaşmak için seks benzeri bir dürtü vermemiştir. Bunun yerine fikirleri stoklarız. Düşüncelerimizi tartışmaktan kaçınırız, çünkü çalınmalarından veya alay konusu olmaktan korkarız. Eğer önemli bir çözüme gidiyorsanız fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmemelisiniz. Beyinsel seks de biyolojik seks kadar heyecan verici olmalıdır.

Kaynak: Einstein Gibi Düşünmek Scott Thorpe

Bir Cevap Yazın