Arıcılık Programının Amacı ve Çalışma Alanları

Arıcılık Programının Amacı ve Çalışma Alanları

Programın Amacı: Bal ve diğer arı ürünlerinin üretilmesi, muhafazası, pazarlanması ve teknolojisinde çalışacak ara insan gücünü  yetiştirmektir.  

Çalışma Alanları: Arıcılık teknikerliği, Orman, Tarım ve Köyişleri Bakanlık’larına bağlı Zirai Araştırma Enstitüleri’nin arıcılık  bölümlerinde, arıcılık istasyonlarında, çiftçi eğitim şubelerinde görev alabilecekleri gibi özel sektöre bağlı arı  yetiştirme birimlerinde çalışabilirler veya kendileri arıcılık yapabilirler.

Bir Cevap Yazın