Bağcılık ve Çalışma Alanları

Bağcılık

Programın Amacı: Kaliteli üzüm yetiştirme ve üzümden şarap, sirke vb. ürünlerin imali konularında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir. Bağcılık teknikerleri kamu sektörüne veya özel sektöre ait bağlarda ve şaraphanelerde görev alabilirler.

Çalışma Alanları: Mezunlar alacakları şarap üretim teknolojisi ve bağcılık teknikeri unvanı ile Tarım ve Köy işleri Bakanlığı’na bağlı Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri ile Araştırma Enstitülerinde, Şarap Fabrikalarında, Bağcılık ve Şarapçılık konusunda özel sektör kuruluşlarında, Zirai İlaç Firmaları, Gübre Firmaları vb. kuruluşlarda iş imkanı bulabilirler.

Bir Cevap Yazın