Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Programın Amacı: Büronun ve yöneticinin haberleşmesini etkin kılan, yazışmaları yapan, toplantıları organize eden, büro teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan ve büronun yönetimini gerçekleştiren, yeniliklere, gelişmelere açık kişiler yetiştirmektir

Çalışma Alanları: Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programı mezunları özel sektör ve kamu kuruluşlarında; başta TBMM ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu olmak üzere, Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarında ve diğer önemli kamu kuruluşlarında yönetici sekreterleri olarak, çeşitli işletmeler ile kamu ve özel sektöre ait idarelerin; belediyeler, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan yönetici sekreterliği görevini en iyi bir şekilde yapabilecek elemanlardır. Bu programdan mezun olanlar Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Meslek Elemanı unvanını alırlar.

Bir Cevap Yazın