Çevre Koruma ve Kontrol

Çevre Koruma ve Kontrol

Programın Amacı: Çevre sorunlarının bilincinde olan, özellikle de hava, su ve toprak kirliliğine yol açan atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli tesislerin kurulup işletilmesi konusunda çalışacak ara elemanları yetiştirmektir.

Çalışma Alanları: Bu bölümü bitiren öğrenciler, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girerek bir devlet kurumunda işe başlayabilirler. KPSS atamalarında atanamayanlar ise özel sektörde iş bulabilirler. Bölüm mezunları; atık su arıtım tesislerinde ve içme suyu arıtım tesislerinde çalışabilirler. Aynı zamanda il veya ilçe belediye başkanlıklarında, çevre bakanlığında, sağlık bakanlığında, bayındırlık ve iskan bayındırlığında da görev alabilirler.

Bir Cevap Yazın