Çevre Temizliği ve Denetimi

Çevre Temizliği ve Denetimi

Programın Amacı: Temizlik ve atık değerlendirme sektörüne kalifiye eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İlgili sektör hızla büyüdüğünden sürekli eleman ihtiyacı doğmaktadır. Bu ara elemanların sektörden gelen talep doğrultusunda; çevre kirliliğinin nedenlerini, atık kontrolünü, atık değerlendirmesini bilen, kimya, hijyen, temizlik uygulamaları, temizlik kimyasalları gibi, teorik bilgi yanında uygulamalara da hakim olabilecek nitelikte elemanlar olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Çalışma Alanları: Belediyelerin temizlik birimleri, fabrikalar, çöp atık ve depolama tesisleri,çöp değerlendirme ve imha birimleri, okul, hastane, otel ve diğer devlet kurumlarının temizlik birimleri, büyük iş merkezlerinin temizlik departmanları, belediyelerin, sanayii bölgelerinin, fabrikaların, üniversitelerin, atık su arıtma ve değerlendirme birimlerinde, süper marketlerin, ulaşım, sağlık, gıda sektörlerinin temizlik birimlerinde ve temizlik şirketlerinin yönetici pozisyonlarında olmak üzere geniş bir iş alanına sahip olacaklardır.

Bir Cevap Yazın