İnşaat Teknolojisi

İnşaat Teknolojisi

Programın Amacı: Bina, inşaat vb. mühendis ve mimarların yönetimi altında, inşaat onarım bakım işlerinin ve yapıların proje işlemlerinin şartnamelere uygun olarak yapılmasını inceleyen ve yapan kişileri yetiştirmektir. İnşaat teknolojisi teknikerleri bina, köprü, yol vb. inşaat alanlarında görev alırlar. Çalışma ortamı kirli, tozlu ve düzensizdir. Proje incelemesi sürecinde büro ortamında çalışır. İnşaat teknikeri, mühendisle işçiler arasında iletişimi ve eşgüdümü sağlayan kişidir. Gerektiğinde diğer taşeronlarla ve mimarlarla da birlikte çalışır. İşyerinde, tüm malzemelerden ve işçilerden sorumludur.

Çalışma Alanları: İnşaat teknikerleri inşaat mühendisi ve şantiye şefi ile çalışan ustabaşıları arasında bulunan ara elemandır. Bir nevi sınıf başkanı diye benzetme yapılmaktadır. Yani işçilerin ve ustabaşılarının düzeni ve çalışma şekilleriyle ilgilenir, gerekli düzenlemeleri yaparak, eksiklikleri giderir. Olası aksaklık durumlarında mühendislere bilgi verir. İnşaat teknikerleri mezun olduktan sonra isterlerse ofislerde proje ya da teknik alanlarda çalışabilirler. Ya da isterlerse de şantiyelerde ara eleman olarak çalışabilirler.

Bir Cevap Yazın