İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi

Programın Amacı: İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda sorumluluk üstlenen, kaynakların,  zamanın, işgücünün verimli bir şekilde kullanımında etkin rol oynayacak bireyler yetiştirmektir. 

Çalışma Alanları: İşletme yönetimi bölümü mezunları tüm özel ve kamu üretim ve hizmet sektöründe çalışabilirler. Bankalar, şirketler, sivil toplum örgüleri gibi kurum ve kuruluşlar İşletme yönetimi bölümü mezunlarının çalışabileceği alanlara örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca mezunlar Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında, Büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde, yatırım ve finans kurumlarında, kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahiptirler.

Bir Cevap Yazın