Maden Teknolojisi

Maden Teknolojisi

Programın Amacı: Madencilikle ilgili temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, kişilerin; madenlerin sürdürülebilir kalkınma anlayışı  içinde, güvenli, ekonomik, çevresel ve toplumsal yönleri ile kabul edilebilir biçimde çıkarılması, işlenmesi ve  kullanılmasına yönelik bilgi ve beceri edinmelerini sağlamaktır. 

Çalışma Alanları: Maden Teknolojisi mezunlarına ‘’Maden Teknikeri’’ unvanı verilir. Program mezunları maden arama ve çıkarma faaliyetleri ile uğraşan yerli ve yabancı işletme veya şirketlerin yeraltı maden ocaklarında, yerüstü açık ocaklarda, cevher hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde, kömür analiz laboratuvarlarında iş bulma imkanına sahiptir. Mermer fabrikası ve taş ocakları da Maden Teknikerlerinin bir diğer çalışma alanıdır.

Bir Cevap Yazın