Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

Programın Amacı: Teknik konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen teknikerler yetiştirmektir. Raylı Sistemler Makine Teknolojisi programı ile demir yolu ulaşımında görev alacak, sorumluluk sahibi, görev bilinci yüksek insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Çalışma Alanları: Bu bölümden mezun olanlar Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Teknikeri unvanı alırlar. Mezun öğrenciler resmi ve özel kurumlarda, tekniker olarak çalışabilirler.

Bir Cevap Yazın