Seramik Cam ve Çinicilik

 Seramik Cam ve Çinicilik

Programın Amacı: Seramik sektöründeki kuruluşların teknik ve sanatsal anlamda ihtiyacına cevap verebilecek, teorik ve pratik bilgisi yeterli, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Çalışma Alanları: Program mezunlarının istihdam alanları; seramik fabrikaları ve seramik atölyeleridir. Mezunlar kamu ve özel sektörde istihdam edilebildikleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler.

Bir Cevap Yazın