Sulama Teknolojisi

Sulama Teknolojisi

Programın Amacı: Tarım alanlarında su dağıtımını, sulama sistemlerinin kuruluş ve bakımını, toprak tesviye ve toplulaştırma projelerini yürütebilecek, özel sulama projeleri hazırlayabilecek; meyve bahçelerinde, bağlarda, peyzaj alanlarında ve örtü altı yetiştiriciliğinde damla ve yağmurlama sulama yöntemlerinin uygulanmasını sağlayabilecek, sulamanın zamanını ve şeklini belirleyebilecek niteliklere sahip elemanları yetiştirmektir.

Çalışma Alanları: Sulama Teknolojisi Teknikerleri işe ilk başladıklarında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları halinde, işçi ya da memur kadrolarına göre devlet tarafından belirlenen ücreti alırlar. Özel sektörde çalışanlar ise asgari ücret ile asgari ücretin 3 katı arasında değişen oranlarda ücret alabilmektedirler. Ücretler ve sendikal haklar, uzmanlığa, iş becerisine ve çalışılan kurumun yapısına bağlı olarak zaman içinde artabilmektedir.

Bir Cevap Yazın