Tıbbi Laboratuvarlar Teknikeri

Tıbbi Laboratuvarlar Teknikeri

Programın Amacı: Sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan personelleri yetiştirmektir. Mezunların; deneyler, analizler, testlerde kullanılacak numune ve örnekleri hazırlamak, laboratuvar araç – gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapmak, laboratuvar uzmanlarının ve tıp adamlarının araştırma çalışmalarına yardımcı olmak gibi görevleri bulunmaktadır.

Çalışma Alanları: Bu alanda eğitim görenler sağlık ocakları, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel klinikler ve laboratuvarlarda çalışacakları gibi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilatlarında da çalışabilirler. Ülkemizde bu alanda yetişmiş elemana ihtiyaç olduğundan mezunlar kolaylıkla iş bulabilirler. Laboratuvardaki test cihazları ve araçlarının kullanım öncesi kontrollerini yapar.

Bir Cevap Yazın