Tohumculuk

Tohumculuk

Hand planting grass seed for overseeding green lawn care

Programın Amacı: Tüm tarla ve sebze üretiminde kullanılan tohumların üretiminde ve pazarlanmasında çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Çalışma Alanları: Tohumculuk programını bitirenlere “Tohumculuk Teknikeri” unvanı verilir. Tohumculuk teknikerleri ziraat mühendisinin yardımcısı olup tarla ve sebze bitkilerinin tohumlarını iyileştirmek, tohumların toprağa ve iklime uyumunu denemek için gerekli çalışmalar yapar, tohumların pazarlanmasını sağlar. Tohumculuk teknikerleri Tarım ve Köy İşleri Bakanlığ’ına veya özel sektöre ait tohum üretim istasyonlarında görev alabildikleri gibi kendi işlerini de kurabilirler.

Bir Cevap Yazın