Üretimde Kalite Kontrol

Üretimde Kalite Kontrol

Programın Amacı: Belirlenen standartlara göre; işletmeye ait üretim girdilerinin en verimli şekilde kullanılması, kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün veya hizmet elde edilmesi için planlama yapılması, uygulamanın kontrol edilmesi, sonuçların ölçülerek veri toplanması ile değerlendirilmesi için kalite güvence liderine bağlı olarak hazırlanan iş planı ve programına göre çalışan kişileri yetiştirmektir.

Çalışma Alanları: İşletmede Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması, yürütülmesi, geliştirilmesi çalışmalarında aktif rol alır, İşletmelerin Ar-ge, tasarım, üretim, paketleme, ambalajlama, satış ve pazarlama, tedarikçi ilişkileri gibi tüm süreçleri bilir ve süreçlerde performans ölçümü gibi ölçme ve değerlendirme işlemlerini yapar.

Bir Cevap Yazın