Yapı Yalıtım Teknolojisi

Yapı Yalıtım Teknolojisi

Programın Amacı: Bilim ve teknolojiyi takip eden gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış teknik elemanlar yetiştirmektir. İnsanların günlük yaşantısında kullandığı her türlü yapının izolasyonu üzerine ön eğitim-öğretim veren bir alandır. Yapı yalıtım teknolojisi, temeli matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından yapı izolasyonu, yapı malzemeleri ve yapı yönetimi gibi başlıca mühendislik bilimlerinde genel bilgilerin verildiği teknik bir disiplindir.

Çalışma Alanları: Yapı yalıtım Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; İnşaat sektöründe mal / hizmet üreten inşaat firmalarında, mimarlık ve mühendislik bürolarında, şantiyede uygulama yapan firmalarda, yalıtım firmalarında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Bir Cevap Yazın