Türk Başbuğu Çağrı Beğin Gürcü ve Ermenileri Yağmalaması

“Çağrı Bey, bu akın sırasında, emrindeki 3000 Türkmen ile Horasan, Rey ve Azerbaycan yolunu takip ederek Ermeni Vaspurakan Krallığı arazisine saldırmış ve bu bölgeden bol ganimet ele geçirmiştir. Erran ve Doğu Ermeniye’deki Müslüman Şeddadilerin topraklarından da geçen Çağrı Bey daha sonra Gürcü Krallığı arazisini yağmalamış ve Ani Ermeni Krallığı topraklarına kadar ilerlemişti. Çağrı Bey bu bir keşif hareketi sayılan seferinden sonra Horasan’a döndü ve Buhara civarında Tuğrul Bey ile buluştu (1021). Modern tarihçilerden bir kısmı bu akının yapıldığını ancak daha sonraki bir tarihte olduğunu kabul ederken, diğer bir kısmı da menkıbevi (hikaye) bir mahiyet taşıdığını ileri sürmüşlerdir.”

Kaynak: Prof. Dr. Erdoğan Merçil, Büyük Selçuklu Devleti, Bilge Kültür Sanat, BKS’de 2. Basım, Ağustos 2017, İstanbul, s. 17-18.

Bir Cevap Yazın