Gelecek Kaygıları

Gelecek Kaygıları

Gelecek kaygısına neden olan birkaç mesele bulunmaktadır. Bunlar; iklim değişikliği ve küresel ısınma; ozon tabakasının korunması; tropikal yağmur ormanlarının yok oluşu; tehlike altındaki tarım arazisi ve verimli topraklar; yabani bitki ve hayvanlara yönelik tehditler ve biyolojik çeşitliliğin ortadan kalkması; kontrol edilemeyen insan nüfusundaki artışın getirdiği yapılaşma, trafik sıkışıklığı ve kirlilik; fosil yakıtlar ve mineraller gibi yenilenemeyen kaynakların korunması ve geri dönüşümün sağlanmasıdır. Doğal kaynakların korunması için bütün insanlar harekete geçmelidir.

Bir Cevap Yazın