Yanma Çevrimi Nedir?

Kısaca Yanma Çevrimi Nedir?

Genleşen ve pistonu iten gazları oluşturmak için yakıtın yakılması işlemine yanma çevrimi adı verilir. Her bir çevrim belli sayıda piston hareketini içerir. Yukarı veya aşağı doğru her bir hareket, bir çevrim zamanı olarak adlandırılır. Çoğu arabada kullanılan günümüzün içten yanmalı motorları dört zamanlı motorlar olarak adlandırılır. Bunun nedeni, pistonun her çevrimde, iki kez aşağı iki kez de yukarı doğru hareket ederek, toplam dört hareket yapmasıdır. Dördüncü hareket tamamlandığında, motor bütün çevrimi tekrarlar.

Dört zamanlı Yanma Çevrimi

1. Yanma çevriminin ilk zamanında, silindirik üst kısmındaki emme supabı adı verilen bir supap açılır. Yakıt buharı ile hava karışımı, pistonun silindirik içinde aşağı doğru inmesiyle içeri emilir.


2. İkinci zamanda, emme supabı kapanır ve piston yükselerek yakıt hava karışımını sıkıştırır. Sıkışan karışım ısınır. Piston hareketinin en üst noktasına ulaştığında karışım ateşlenir.


3. Üçüncü zamanda, karışım birden yanar ve basıncı artar. Böylece pistonlu aşağı doğru iter. Başka makineleri hareket ettirmek için kullanılabilen güç bu zamanda üretilir.


4. Dördüncü zamanda, egzoz supabı adı verilen, silindirik üst kısmındaki başka bir supap açılır. Piston silindirik üst kısmına geri dönerken, yanmış atık gazları dışarı iter.

Bir Cevap Yazın