Her Beş Çiftten Biri 5 Yıl İçinde Boşanıyor!

Her  Beş Çiftten Biri 5 Yıl İçinde Boşanıyor! Her beş çiftten biri beş yıllık evlilikten önce ayrılıyor. Boşanmaların büyük bir çoğunluğu beş ila yirmi beş yıl ortak yaşam sonrasında gerçekleşiyor. Vakaların %73’ünde boşanmayı kadınlar istiyor… Menopozun çocuklara daha iyi bir eğitim sağlanmasına olanak veren evrimsel bir mekanizma olduğu yolundaki varsayımı kabul etsek bile (reprodüksiyon ile ölüm arasında uzun bir süre bulunduğu anlamına gelir bu), çiftin spesifik görevi sona ermiştir ve çiftin devamlılığı sadece kültürel mekanizmalara bağlıdır. O halde, belli aşamaları geçtikten sonra, ilişkinin devamı için bir dizi kural oluşturmak ve bilinçli bir şekilde karar almak bize düşer. Nesiller boyunca, bu kurallar kültürün bir parçası olur ve belli bir toplum için norm halini alır. Bu kurallar aile ve arkadaşlar aracılığıyla yayılırlar; yaşadığımız aşklara dair tavsiyelerinin önemi işte bundan ileri gelir. Eğer boşanma oranını bir ilişkiyi sürdürmeye yönelik stratejilerin başarı ölçüsü olarak ele alırsak, bu başarıda kültürün önemini daha iyi kavrarız, çünkü boşanma oranları ülkeden ülkeye değişmektedir.

Bir Cevap Yazın