Benim Aşkım Benim Aynım

Sizden rüyalarınızdaki partneri tarif etmenizi isteseydik, kendinize olabildiğince benzeyen birini istediğinizi söylemezdiniz asla. Ama sosyolojik verilere göre, aradığımız ve bazen de bulduğumuz kişi tam da böyle biri. Çiftler Birbirlerine Benzerler Öncellikle bariz bir saptama: Çiftler birbirlerine fiziksel ve ruhsal olarak benzerler; bunu çevremizde gözlemleyebiliriz. Şu bir gerçek: Böyle bir olgu o kadar genelgeçerdir ki onu bazen fark etmiyoruz bile. Sizden iki zıt kişinin beraber olduğunu hayal etmenizi istiyorum: Birbirinden tamamen farklı olan evli çiftleri… Bu fikir o kadar aykırı ki Dubout ve Faizant’nın çizdiği çiftler gibi çizgi romanlara konu olabilir: Gülme eylemi her zaman başka kişilerin zararına gerçekleşir ve büyük ölçüde genetik kusurlardan istifade eder. Fakat siz benim sözlerime inanmak zorunda değilsiniz. Birçok çift içindeki her iki partnerin de aynı semptomları göstermeleri ve aynı hastalıklardan şikâyetçi olmaları karşısında, sırf doktorlar şaşkına döndüğü için yapılan bilimsel araştırmalar söylediklerimi destekleyecektir. Değişik ülkelerde çalışan birçok ekip de çifti oluşturan her iki bireyin uzuv ölçüleri, metabolizma, kişilik, bazı ruhsal hastalıklara karşı olan hassasiyetleri, zekâ ve okul yılları gibi parametreleri karşılaştırmıştır. Birinci saptama: Bu yerel bir fenomen değildir çünkü verilerin kaydedildiği her ülkede çiftlerin birbirlerine sokaktan gelişigüzel seçilmiş iki insandan daha çok benzediği gözlemlenmiştir. Bu Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kore, İsveç veya Kanada gibi ülkelerde geçerlidir. Benzerlik gerek beden ölçüsü gibi fiziksel özellikler gerekse karakter, zekâ veya eğitim seviyesi gibi neredeyse tüm ölçülmüş parametrelerde görülür. Bu aynı şekilde daha sonraları ancak sübjektif olarak algıladığımız mutluluk hali, anksiyete veya depresyon gibi özellikler veya kolesterol oranı ve kan basıncı gibi değerlendirilemeyen özellikler için de geçerlidir. Bana bu anlattıklarımın hiçbir şey kanıtlamadığını söyleyebilirsiniz çünkü evli çiftler aynı yaşam tarzına sahiptir, aynı şeyleri yer, aynı şarabı içer, aynı sportif aktivitelere katılır (veya katılmaz), aynı arkadaşlarla görüşür ve aynı ortamda hayatlarını sürdürürler diyebilirsiniz. Bunlar birçok benzerliği açıklamamıza yetecektir. Ancak bilim bu argüman üzerine düşünmüş ve uzun zamandır beraber olan çiftlere dair kayıtlı veriler ile birbirlerine benzemeye henüz vakit bulamamış veya evliliğin yol açtığı rutinlerle henüz tanışmamış yeni evli çiftlere dair kayıtlı verileri karşılaştırmıştır. Bu iki grubun karşılaştırılması, ortak parametrelerin sayısının evli geçen yılların sayısı ile birlikte artıp artmayacağını veya benzerlik derecesinin yaşlı çiftlerde olduğu kadar, yeni çiftlerde de yüksek olup olmadığını görmemize imkân sağlamıştır. Eğer benzerlik derecesi yaşlı çiftler için olduğu kadar yeni evli çiftler için de yüksekse, bu durum yeni evlilerin ortak özelliklerinin birbirleri ile zaman içinde kaynaşmadan önce de var olduğunu gösterecektir. Sonuç mu? Çiftler birbirlerine evliliklerinin en başından beri benzemektedirler! Genellikle, evlenmek veya beraber yaşamak için birbirini seçen bireyler bunu benzerlik kıstaslarını göz önüne alarak yaparlar. Bu bize şu atasözünü hatırlatır: Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Bilimsel dilde bu fenomeni açıklamak için “sınıflandırıcı eşleşme” terimini kullanıyoruz, buna karşılık “negatif sınıflandırıcı eşleşme” terimiyle de birbirine benzememe parametrelerine dayalı seçilimi niteliyoruz. Bize en çok benzeyen kişiyi çekici bulmamız ve bu çekiciliğin nörobiyolojik mekanizmalara bilinçaltı düzeyde uyması kafayı allak bullak eden bir probleme yol açar

Bir Cevap Yazın