Kadınların Kullanılması: Eski Bir Hikâye

Kadınların Kullanılması: Eski Bir Hikâye

Evrim konusunda uzman olan İngiliz biliminsanı Richard Dawkins Gen Bencildir adlı kitabında iki cinsiyetin durumunu gayet iyi özetler: Her spermatozoit çok küçük olduğundan, bir erkek her gün bunlardan milyonlarcasını üretebilir. Bu, farklı dişiler vasıtasıyla, kısa bir zamanda çok sayıda çocuk sahibi olma olanağı taşıdığı manasına gelir. Her seferinde yeni embriyoya gebelik süresince annesi tarafından yeterli besin verildiği için bu mümkün olabiliyor. Haliyle, bir dişinin sahip olabileceği çocuk sayısı kısıtlıyken, bir erkeğin sahip olabileceği çocuk sayısı neredeyse sınırsız oluyor. Dişinin kullanılması işte burada başlıyor. O zaman kadınların erkeklere göre neden daha seçici olduğunu daha iyi anlıyoruz, peki ama kadınlar bu seçimlerini nasıl yapıyorlar? Burada hamilelik ve doğum aşamalarını geçen çocukların eğitimi gibi uzun bir dönem söz konusu; erkekler yiyecek ve barınak sağlayarak, bölgelerini ve ailelerini korumak için tedbirli davranarak, çocuğun gözünü açması için uğraş vererek açıklarını kapatmalıdırlar. Bir kadın tarafından seçilebilmek için arzu edilebilirliğini ve şansını artırmak, dolayısıyla spermatozoit “yerleştirmek” için, bir erkek gelecekteki ailesinin entelektüel ve maddi zenginliğine katkıda bulunma arzusunu ve kapasitesini öne çıkarmak zorundadır. İnsanlarda, bu kaynakların büyük bir kısmını şahsın geliri oluşturur, ama gösterilen güç ve hırs da aynı şekilde etkilidir. Otuz üç ülkede binlerce kişi üzerinde yapılan bir çalışma dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir insan için bile apaçık olan bir gerçeği doğrulamıştır: Kadınlar hayatını iyi kazanan erkekleri tercih eder. Daha doğrusu, araştırmacılar gelir düzeyi, işteki hırs ve yetenek gibi seçim kıstaslarının kadınlar için, erkekler için olduğundan daha önemli olduğunu ortaya koymuştur. Hatta bu hipotezi bazı tipik erkek davranışlarına da uygulayabiliriz. Alım güçlerini küçük hediyelerle ve cömertlikleriyle göstermekten memnuniyetsiz olan erkekler, birçok türde, metabolik açıdan kendine yük olan parçalarla donanır, ancak bunların varlığı refahlarına güçlü bir şekilde işaret eder. Parçalar kıymetli olduğundan, dişiler şunu idrak eder: Erkek ancak gündelik gereksinimleri çok rahatça üstlenebildiği zaman, bu ek parçaya sahip olabilir. “Zahavi’nin handikap ilkesi” diye adlandırılan tavus kuşu kuyruğu buna en iyi örnektir. İnsanlardaysa, erkek için bunun en sık görülen eşdeğeri spor arabadır. Nazik Olanlar Akıllıdır Erkekler arasındaki rekabet, tavus kuşu mecazında olduğu gibi, vaatler yarışına yol açar: Bunlar, bilgilendirici hiçbir değeri olmamasına rağmen dişilerin dikkatini çekmek için asgari eşik olarak değer taşır. Bu nedenle her erkek kendi tavus kuşu kuyruğuna sahip olmak zorundadır: Bu iyice doldurulmuş bir şarap kavı, bir pul koleksiyonu, çağdaş plak veya resimler, eski kitaplardan oluşan bir kütüphane veya envai çeşit elektronik âlet olabilir. Hatta handikap tezi nazikliği aydınlatabilecek derecede gelişkindir: Sadece çevresine en çok uyum sağlamış kimse fedakârlıkta sakınca görmez, ama nazikliğin aileye gerekli kaynaklar bakımından sağladığı dolaysız faydalar için seçilmiş bir kişilik özelliği olduğunu da düşünebiliriz. Erkekler gelecekteki eşlerinin gelirleriyle ilgilenmeseler de, fiziksel formlarına önem verirler. Otuz üç ülkede yapılan aynı araştırmaya göre erkekler partnerlerinde kadınların erkeklerde aradığından daha çok güzellik arıyor. Kadınlarda doğurganlık yaklaşık 13 yaşında başlıyor, en üst seviyeye 25 sene içinde ulaşıp sonra düşüşe geçiyor. Ayda bir oluşan küçük bir ovül o kadar değerli ki onu düzenli bir tedarik ile emniyete almaya çalışmak icap ediyor. Bu yüzden de erkekler çeviklik, cilt pürüzsüzlüğü, etli dudaklar, diri kaslar ve saç parlaklığı gibi gençlik göstergesi olan niteliklere karşı çok hassaslar. Güzellik ve moda kıstaslarımız da bu niteliklere dayanır; eğer genç gözükmek istiyorsak bu reprodüksiyon oyunu içinde kalmak istediğimiz içindir, yoksa beyaz saçlar ve kırışıklıklar aslında çirkin gözüktüğü için değil. Giyimi dayatan moda da aynı şekilde izah edi lebilir: Eğer olabildiğince yüksek topuklu ayakkabılar giyiyorsak, böylesine handikaplı parçalarla bile, bu vücudumuz konusunda ne denli usta olduğumuzu (çünkü çok genç ve dolayısıyla doğurganızdır) ve ne olursa olsun yürüyebildiğimizi göstermek içindir.

Bir Cevap Yazın