Bilim İnsanları ve Teknik olmayan İşçiler

Bilim İnsanları ve Teknik olmayan İşçiler 

Görüştüğümüz bilim insanları kendileriyle teknik olmayan işçiler arasındaki benzerliklerden ziyade farklılıklara daha büyük önem atfettiler. Diğer işçiler gibi şirket için çalıştıklarını, işleri karşılığı ücret aldıklarını, daha üst bir otoriteye hesap verdiklerini kabul ettiler. Hatta altı bilim insanı, asıl sorunun bilim insanlarının kendilerini nasıl gördükleri değil, yönetimin onları nasıl gördüğü sorusu olduğunu söyledi; zira yönetim açısından herkes, farklı işleri yapan birer işçidir. Bununla birlikte çoğu, ücret, eğitim, uzmanlık, motivasyon ve özerklik gibi onlarla diğer işçileri ayıran farklılıklar üzerinde durdu. Ancak kendi işlerini teknik olmayan çalışanların işinden üstün tutmadılar. “İşin bütününün önemli ve zorunlu” olduğuna inanıyorlardı. turkcemalumatlar.wordpress.com Belirtmek gerekir ki, bilim insanları bilimsel ve bilimsel olmayan işlerin eşit değerde olduğunu iddia ederken bile, başka türlü düşünür gibiydiler. Bu kendisini söylemden çok davranışta ortaya koyan bir durumdur.

Bilim insanlarının genel düşüncesi şuydu: “ben farklıyım çünkü daha fazla para kazanıyorum, teknik olarak vasıflıyım, işim daha prestijli ve daha fazla özgürlüğüm var.”

Bir Cevap Yazın