En Büyük Kütleli Yıldızsal Karadelik

En Büyük Kütleli Yıldızsal Karadelik

Bir yıldızın hayatını belirleyen en önemli paramet- relerden biri onun başlangıç kütlesidir. Yıldız ne ka- dar büyük kütleli ise o kadar kısa yaşar. Güneş’ten en az 10 kat daha büyük yıldızlar bir süpernova patlama- sı ile hayatlarına son verirler. Patlama sonunda yıldızdan geriye kalan ya bir nötron yıldızıdır ya da bir karadelik. Bu şekilde oluşan karadeliklere yıldızsal karadelik (stellar black hole) diyoruz. Bugüne kadar birçok yıldız- karade- lik çifti gözlenmiş ve bu tarz çiftlerin üyesi olan karade- liklerin kütlesinin 30 Güneş kütlesinden daha az olduğu bulunmuştu. Yeni bir çalışma ise çok ilginç bir sonuca ulaştı. Bizden yaklaşık 15.000 ışık yılı ötede yer alan bir yıldız- karadelik çiftinin radyal hız eğrisini inceleyen bilim insanları, kara- deliğin kütlesinin 70 Güneş kütlesine sahip olabileceğini buldu. Ancak, dev yıldızların ölümleriyle oluşan karade- liklerin bu derece büyük bir kütleye sahip olması beklen- miyor. Çünkü, dev bir yıldız hayatının ilerleyen aşamala- rında daha fazla kütle atımı gerçekleştirir ve bir süperno- va patlaması geçirdikten sonra arta kalan materyal bu ka- dar büyük bir kütleye sahip olamaz. Çalışmayı yapan ekip dolaylı yoldan varlığını kanıtladıkları karadeliğin önce- den bir çift karadelik sistemi olduğunu ve daha sonra bir- leşerek şu an gözlenen beklenmedik derecede büyük küt- leli bu karadeliği oluşturduğunu düşünüyor. Bu şimdilik açıklayıcı bir senaryo gibi görünse de yapılacak çalışma- lar başka olasılıkları gündeme getirebilir. Her halükârda, bu keşfin yıldız gelişimine büyük katkı yaptığı bir gerçek.

Bir Cevap Yazın