Site icon Türkçe Malumatlar

Konsantre Güneş Işığı

Konsantre Güneş Işığı 

Çimento ve çelik üretimi gibi endüstriler küresel karbon emisyonunun beşte birinin nedeni olarak gösteriliyor. Bu materyallerin üretimi için yoğun enerji gerekiyor, dolayısıy- la bu alanda sıfır emisyonlu çözümler geliştirmek için bir- çok çalışma yapılıyor. Heliogen adlı firmanın geliştirdiği sis- tem, görüntü işleme, kontrol ve algılama teknolojilerinin yardımıyla güneş ışığının bir alana odaklanmasını sağlaya- rak kısa sürede yüksek enerji elde edilmesini mümkün kılı- yor. Daha önce benzer sistemler 565°C sıcaklığa kadar ula- şabilirken Heliogen’in geliştirdiği teknoloji ile 1000°C’nin üzerine çıkılabiliyor. Bu teknoloji mevcut enerji kaynakla- rıyla birlikte kullanılabileceği için güneş ışığından faydala- nılamayacağı zamanlarda yine geleneksel enerji kaynakla- rı kullanılarak üretimin 24 saat devam etmesi sağlanabilir. Bu şekilde hibrit bir kullanımla toplam enerji ihtiyacının %60’ına yakını güneş enerjisi ile karşılanabilir. Heliogen’in geliştirdiği teknoloji ne kadar yaygınlık kazanır bilinmez ama sıfır emisyonlu enerji üretim yöntemlerinin genç araş- tırmacılar için yüksek potansiyelli bir alan olduğu açık.

Exit mobile version