Konsantre Güneş Işığı

Konsantre Güneş Işığı 

Çimento ve çelik üretimi gibi endüstriler küresel karbon emisyonunun beşte birinin nedeni olarak gösteriliyor. Bu materyallerin üretimi için yoğun enerji gerekiyor, dolayısıy- la bu alanda sıfır emisyonlu çözümler geliştirmek için bir- çok çalışma yapılıyor. Heliogen adlı firmanın geliştirdiği sis- tem, görüntü işleme, kontrol ve algılama teknolojilerinin yardımıyla güneş ışığının bir alana odaklanmasını sağlaya- rak kısa sürede yüksek enerji elde edilmesini mümkün kılı- yor. Daha önce benzer sistemler 565°C sıcaklığa kadar ula- şabilirken Heliogen’in geliştirdiği teknoloji ile 1000°C’nin üzerine çıkılabiliyor. Bu teknoloji mevcut enerji kaynakla- rıyla birlikte kullanılabileceği için güneş ışığından faydala- nılamayacağı zamanlarda yine geleneksel enerji kaynakla- rı kullanılarak üretimin 24 saat devam etmesi sağlanabilir. Bu şekilde hibrit bir kullanımla toplam enerji ihtiyacının %60’ına yakını güneş enerjisi ile karşılanabilir. Heliogen’in geliştirdiği teknoloji ne kadar yaygınlık kazanır bilinmez ama sıfır emisyonlu enerji üretim yöntemlerinin genç araş- tırmacılar için yüksek potansiyelli bir alan olduğu açık.

Bir Cevap Yazın