Site icon Türkçe Malumatlar

Pankreas Kanseri Hücrelerinin Kendini Yok Etmesi Sağlanıyor

Yeni Tedaviyle Pankreas Kanseri Hücrelerinin Kendini Yok Etmesi Sağlanıyor

Tel Aviv Üniversitesi araştırmacıları PJ34 adlı bir molekülün pankreas kanseri hücrelerini kendi kendilerini yok etmeye sevk ettiğini keşfetti. Oncotarget’ta ya- yımlanan araştırmada zenograftlar, yani bu durumda kendilerine pankreas kanseri hücreleri nakledilen bağışıklığı baskılanmış fareler kullanıldı. Enjeksiyon- la PJ34 uygulanan farelerdeki gelişmiş tümörlerde bu- lunan kanser hücresi sayısı uygulamadan bir ay sonra %90 oranında azalma gösterdi. PJ34 molekülü normal hücreleri etkilemeksizin insan kanser hücrelerinin bö- lünmesi sırasında bir anormalliğe neden olup bu hücrelerde hızlı hücre ölümünü tetikliyor. Böylece tedavinin uygulandığı kanser hücrelerinde bölünme hücre- nin ölümüyle sonuçlanıyor. Araştırmanın sonuçları in- sanlardaki bu saldırgan kanser türü için yeni etkin bir tedavinin yolunu açabilir.

Exit mobile version