Site icon Türkçe Malumatlar

Pankreas Kanserinin Gelişimi İçin Gerekli Olan Bir Gen Keşfedildi

Pankreas Kanserinin Gelişimi İçin Gerekli Olan Bir Gen Keşfedildi

Genes & Development’ta yayımlanan bir araştırmada pank- reas kanserinin gelişmesi için ATDC adlı bir genin gerek- li olduğu keşfedildi. Araştırma, pek çok kanserin, erişkin hücrelerin yaralanma ya da yangı durumunda kaybedilen hücreleri yeniden üretmek üzere -fetüs gelişimini gerçek- leştiren hücreler gibi- hızlı çoğalan hücre tiplerine geri dö- nüştüğü yönündeki kurama dayanıyor. Bu geri dönüşüm, başka genetik hataların da eşliğinde gerçekleşirse başlayıp sona ermesi gereken onarım süreci, kontrolsüz biçimde devam edebiliyor. Araştırmada ATDC’nin pankreas hücre- lerindeki bu tür bir geri dönüşüm süreci için gerekli oldu- ğu, dolayısıyla pankreas kanserinin gelişebilmesi için et- kin olması gerektiği anlaşıldı. Bulgular pankreas kanseri- nin tedavisine ve önlenmesine yönelik, ATDC de dâhil, ye- ni potansiyel hedefler belirlenmesini sağladı.

Exit mobile version