Solunabilen Formda mRNA ile Akciğer Hastalıklarına Tedavi Olasılığı

Solunabilen Formda mRNA ile Akciğer Hastalıklarına Tedavi Olasılığı 

Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) araştırmacılar solunabilen formda bir mRNA preparatı geliştirdi. Hücrelerde proteinlerin DNA’daki genetik bilgiye dayalı olarak üretilmesini sağlayan mRNA bilgi taşıyıcı bir molekül. Dolayısıyla hücrelerin tedavi edici proteinleri üretmesini sağlayacak mRNA molekülle- rinin hücrelere verilmesine dayalı tedavi yaklaşımları çeşitli hastalıklar için ümit vaat ediyor. Ancak şimdi- ye kadar bu yaklaşımdaki en büyük zorluk mRNA moleküllerinin hedef hücrelere güvenli ve etkili biçim- de ulaştırılması oldu. MIT’den araştırmacılar geliştir- dikleri aerosol formundaki mRNA preparatının doğ- rudan akciğerlere uygulanmasıyla kistik fibrozis gibi hastalıkların tedavisinde faydalı olabileceğini düşünü- yor. Araştırmada gösterim amaçlı olarak farelerin akciğer hücrelerinin biyo-ışınım yapan bir proteini sentez- lemesi sağlandı. Araştırmacılar yöntemin tedaviye yö- nelik proteinlerle de işlemesi durumunda pek çok akciğer hastalığı için yeni tedaviler geliştirilebileceğini düşünüyor.

Bir Cevap Yazın