Zihin Kontrollü Robotik Kol

Beyin Protezi İçermeyen İlk Başarılı Zihin Kontrollü Robotik Kol

Minnesota ve Carnegie Melon üniversitelerinden araş- tırmacılar girişimsel olmayan (cerrahi müdahale içer- meyen) bir beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) kullanarak ilk başarılı zihin kontrollü robotik kolu geliştirdi. Şim- diye kadar robotik kolları başarılı şekilde kontrol eden BCI’larda hep girişimsel beyin protezleri kullanıldı. Bu protezler üst düzey tıbbi ve cerrahi uzmanlık gerektir- diği, hastalar açısından da risk ve yüksek maliyet oluş- turdukları için kullanımları az sayıdaki klinik vakayla sınırlı kaldı. Öte yandan girişimsel olmayan BCI’larda ise sinyallerdeki yüksek gürültü sorunu aşılamadığı için ancak daha düşük çözünürlüklü ve daha az hassas kontrol sağlanabiliyordu. Sonuçları Science Robotics’te yayımlanan araştırmada, yeni algılama ve makine öğ- renmesi teknikleri kullanılarak bu sorun önemli ölçü- de aşıldı. Eğer başarılı olursa bu teknoloji çok sayıda hastaya ve potansiyel olarak topluma faydalı uygula- malara dönüşebilir.

Bir Cevap Yazın