Saltanat (Osmanlı Hanedanı) Neden Kaldırıldı?

İslamcılar ve Kemalistler bu konuya tek taraflı baktığı için insanların kafası karışıyor. Turkcemalumatlar.wordpress.com olarak biz bu konuya hakkaniyetli şekilde açıklık getireceğiz. Bu tip konulara at gözlüğü ile değil ülke çıkarlarımız için bakmakta fayda var. Ateist, Müslüman vs olmanızın bir önemi yok. Önemli olan ülke çıkarları ve Türk milletinin geleceğidir.

Saltanat yani Osmanlı Hanedanının kaldırılmasını uzun uzun anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Bunun iki nedeni var. Birinci neden Osmanoğullarının son zamanlarda ülkeyi iyi yönetememesi, ikinci neden ise yeni rejime geçince yani Türkiye, İmparatorluktan Cumhuriyet rejimine geçince eskiye dair çoğu şeyi kaldırarak Cumhuriyet rejimini oturtmaktı.

Hanedanın kaldırılmasını biz turkcemalumatlar olarak normal karşılıyoruz ancak halifeliğin kaldırılmasını normal karşılamıyoruz çünkü halifeliği her ne kadar kullanamasak bile elde avuçta duran siyasi bir güçtü ve bu gücü etkin bir şekilde kullanamıyor olsak bile İngiltere ve müttefiklerini korkutuyordu. Çünkü her an bir yerden bir şey çıkabilirdi. Halifelik kurumunu Arapların çoğu ciddiye almıyordu çünkü İslam’a ve Araplara göre Osmanlı hanedan mensupları Türk kökenli olduğundan Araplar için o günde, bu günde kabulü mümkün olmayan bir durumdur. Unutmayın ki Araplarla göre Halifelik Kureyş Sülalesinden gelenlerin hakkıdır. Osmanlılar ise Orta Asya kökenli Türk soylu Ertuğrul Gazi’nin soyundan gelmektedir. Lakin Türklerle uzun sure etkileşime giren ve hatırı sayılır derecede az da olsa Türk kanı taşıyan Hindistan’daki Müslümanlar (Pakistanlılar) gibiler Hilafeti tanıyor ve Türklere yardım etmek istiyordu. İşte bu İngiltere’nin hiç hoşuna gitmiyordu. Bazı siyasi sebepler ve anlaşmalar neticesinde Türkiye halifeliği kaldırarak İngiltere’nin ekmeğine bu konuda yağ sürmüştür. Son olarak Osmanlı Hanedan üyelerinin günümüzde Türkiye’den bazı haklar istemesi ise kabul edilemezdir. Osmanlılar İmparatorluk Türkiye’sini yöneten bir hanedandır ve bu hanedan iyisiyle kötüsüyle hizmetlerde bulunmuştur ama artık devri kapanmıştır. Her şey yerinde güzeldir. Bu saatten sonra Osmanlı Hanedanı Türkiye’de tekrar aktif olursa bu felaket demektir. Hüseyin Nihal Atsız’ın dediği gibi Osmanlı hanedanı Türk tarihinde vazifesini şerefle yapıp kenarı çekilmiştir. Bu yüzden şerefini ve itibarını bozacak hareketlerden kaçınmalı ve hanedanlık sıfatı ile ortaya çıkmamalıdır.

Bir Cevap Yazın