Depremlerin Ölçülmesi

Deprembilimciler, depremlerin büyüklük ve şiddetini ölçmede Richter ölçeğinden yararlanırlar. Ölçekteki sayılar, depremin şiddetini ya da deprem odağında açığa çıkan enerji miktarını tanımlar. Ölçekteki değerler, her değer bir önceki değere göre 30 kat fazla olacak şekilde düzenlenmiştir. Örneğin, Richter ölçeğine göre şiddeti 7.5 olarak hesaplanan bir depremde açığa çıkan enerji miktarı, 6.5 şiddetindeki bir depreminkinin 30, 5.5 şiddetindeki bir depreminin 900 katıdır.

Bilim adamları, depremin şiddetinin yanı sıra yoğunluğunu da ölçerler. Deprem yoğunluğu, yüzeyin farklı noktalarında oluşan saplantı miktarıdır; Mercalli ölçeğine göre saptanır ve Romen rakamlarıyla yazılır. Depreme tanık olan insanların sallantının etkileri ve çeşitli yerlerde yol açtığı zararlar konusunda verdikleri bilgilere dayanır.

Bir Cevap Yazın