Parmak İzini Keşfeden Kişi, Sir Francis Galton Kimdir?

Kraliçe Victoria döneminde yaşamış İngiliz bilim adamıdır. Darwin’in kuzeni olan bu şahsiyet dahiliğin kalıtsal olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. “Her şeyi ölçen adam” olarak ünlenen Galton, parmak izini de keşfeden kişidir. Sadece bununla da kalmamış öjenik kurbanını ortaya atmıştır.

Bu fikir ilk kez Platon’un devletinde yaşlı ve sakatların öldürülmesi, iri yarı, sağlıklı koruyucu sınıfın yine iri yarı, sağlıklı kişilerle evlendirilmesi şeklinde ortaya atılmış fakat insan haklarına aykırı olduğu için Platon bilr buna “ütopya” demiştir.

Galton, evrim teorisinin de etkisiyle, insandaki kalıtımla geçen özellikleri, farklı zihinsel yetenekleri ve kişisel karakteristikleri ölçerek bulmaya girişti. Bu varsayımından hareketle bireysel farklılıkları gösterebildiğinde, genetik etkeni de göstermiş olacağını düşünüyordu. Bu amaçla pek çok deneyler yapmış, çalışmaları ve düşünceleri, arkasından gelen birçok kişiyi etkilemiştir.

Bir Cevap Yazın