Site icon Türkçe Malumatlar

Beni Ahmer Emirliği Ve Hazin Akıbet

Beni Ahmer Emirliği Ve Hazin Akıbet

1238 Endülüs şehirlerinin hızla hıristiyanların eline geçtiği sırada Muhammed b. Nasr tarafından Gırnata’da Beni Ahmer Emirliği (Nasriler) kuruldu. Bu devlet Endülüs’teki İslam hakimiyetinin son temsilcisi oldu.

1242 Şatıbe ve Mursiye bölgelerinin düşüşü.

1248 İşbiliye (Sevilla) şehri Hıristiyanların eline geçti.

1349 Gırnata’da Yusufiye Medresesi inşa edildi.

1364 Müdeccenlerin Kastilya Krallığı’na isyanı.

1440 Gırnata’ da veba salgını başladı.

1487 Beni Ahmer Emirliği Endülüs Müslümanlarının durumunu bildirmek amacıyla İstanbul ve Kahire’ye heyetler gönderdi.

1489 Gırnata Emirliği, başkenti dışındaki bütün şehirlerini kaybetti.

2 Ocak 1492 Kastilya ve Aragon orduları Elhamra’ya girerek Gırnata’yı teslim aldılar. Böylece Endülüs’teki son İslam kalesi de düşmüş oldu.

1499 Zorla Hıristiyanlaştırılmaya çalışılan Gırnata halkı isyan etti.

1502 Kraliçe İzabella İspanya’daki Müslümanların ve Yahudilerin Hıristiyanlığı kabul etmedikleri takdirde sürgün edileceklerini bildiren bir ferman yayınladı.

Exit mobile version