İtici ve Ürpertici Bir Irk: Slikoidler

Evren: Master Of Orion
Irk: Slikoidler
Slogan: Sonsuz Kaya, Tükenmez ve Eğilmez

Silikoid duygu, hassasiyet veya hissiyat duymayan gizemli ve cansız bir ırktır. Diğer ırklar Silikoidleri itici ve ürpertici bulurlar ve kaçınılmaz olmadığı sürece iletişimden ve görüşmeden kaçınırlar. Silikoid halkı ki Kayalık olarak bilinirler, toplumlarında bir diktatör olarak hareket eden Kilittaşı tarafından yönetilirler. Silikoidler toplumlarını en yaşlılarının Kilittaşı olarak görev yaptığı yaşlılara-saygı temeli ile yönetirler. Silikoidlerin ana gezengeni Cryslon’da eşsiz sıradağlar hâkimdir. Silikoidler büyümelerinin ana gezegenlerindeki Kutsal Havza’dan türediğine inandıklarından Cryslon Silikoidler için özellikle değerlidir. Nüfus büyümeleri Silikoidlerin büyümeleri ve üremeleri için gereken uzun süreç sebebiyle sıfıra yakın seyreder. Silikoidler öldüklerinde Kutsal Havza’ya getirilirler ve burada mineral zengini sulara düşüp temel malzemeler içerisinde kaybolurlar. Silikoidlerin kökenleri hakkındaki tek ipuçları ortak doğum yerlerinden topladıkları silik, benzer genetik hafızalarıdır. Bilinmeyen bir zaman veya kaynaktan kristal bir yapı parçalanıp kadim Cryslon’un mineral zengini havzasına düştü. Bu kaza sebebiyle bu belirli bölgede büyüyen kaya yapıları hayat ışığı kazandı. Silikoidler tek bir güç ile yönlendirilirler: gezegenlerin minerallerini emmek. Sınırlı nüfusları ile gezegenleri sadece Silikoidlerin hayatta kalmak için gereksinim duyduğu değerli mineralleri toplamak için işgal ederler. Tüketme ihtiyacı ile hareket ederler ve bu onların galaksilerarası ilişkilerdeki tek kabul edilebilir güdüleridir.

Bir Cevap Yazın