Gorillerde Sosyal İlişkiler

Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayımlanan bir makalede, goril toplulukları arasındakisosyal ilişkiler inceleme altına alındı. 13farklı grup üzerinde 12 yıl boyunca süren araştırmalarda,grup popülasyonu büyüdükçe grupüyeleri arasındaki ilişkilerinin çoğunun zayıfladığıve her gorilin yalnızca birkaç goril ile çokyakın ilişkilere sahip olduğu görüldü. Gorillerdegözlemlenen bu durum, insanlarda gözlemlenensonuçlarla paralel. Bizler de çevremiz kalabalıklaşsadahi, yakın olduğumuz insanlar konusundabelli bir limite sahibiz. Bunun nedeni ise haylibasit: zaman sıkıntısı. Diğer bireylerle yakınolmak için, onlara çok zaman ayırmak gerek. Herkese çok fazla zaman ayırmaksa mümkün değil.

Bir Cevap Yazın