Bizimkinin Ötesindeki Gökadalar

Evrenin Başlangıcına Dair

İnsanlar, binlerce yıl evrenin başlangıcı ile ilgili sorulara yanıt aramıştır. Birçok insan, uzun süre evrenin şimdi nasılsa eskiden de öyle olduğunu ve hep böyle kalacağını düşünmüştür. Fakat bilimsel anlayış arttıkça evrenin yapısıyla ilgili düşünceler de değişikliğe uğradı. Yüzyıllar boyunca toplanan kanıtlar, evrenin aynı kalmkatan çok, sürekli değiştiğini gösterdi. Evrenle ilgili bilime evrenbilim denir. Evrenbilimciler, nasıl başlayıp nasıl geliştiğini ortaya koymak için bütün evreni incelerler.

Bizimkinin Ötesindeki Gökadalar

Edwin Hubble ABD’de doğup büyüdü. Chicago Üniversitesi’nde hukuk okudu. Önceleri avukatlık yaptı, daha sonra gökbilime döndü. Yaşamının geri kalan bölümünde Wilson Dağı Gözlemevi’nde çalıştı.

1923’te Hubble, Andromeda adı verilen bir gökadayı (dev yıldız kümelenmesi) inceledi. O zamanlar çoğu gökbilimci,bütün evrenin, bizim gökada Samanyolu’na ibaret olduğunu düşünüyordu. Bugün artık başka Gökadalar olduğunu bildiğimiz sarmal oluşumların, yalnızca biter gaz bulutu olduklarına inanılıyordu. Fakat Hubble, Andromeda Gökadası’nı ucunda birtakım yıldızlar gördü vr onların Samanyolu’ nun çok ötesinde oldukları tahmininde bulundu. Çalışmaları, Andromeda Gökadası’nı başka bir gökada olduğunu, dolayısıyla bizimkinin dışında başka gökadaların da var olduğunu kanıtladı. Sonra, o ve başkaları yavaş yavaş birçok gökada saptamaya başladılar.

Bir Cevap Yazın