Tedarik Zinciri Bilgi Bütünleşmesi Nedir?

Tedarik Zinciri Bilgi Bütünleşmesi Nedir?

İş birliği ve bilgi paylaşımı girişimlerinin etkili olabilmesi için, bu tür girişimlerin tedarik zinciri üyelerinin dikkat ettiği temel noktalar üzerinde olumlu etkiye sahip olması gerekmektedir. Bu tarz girişimler kârlılığı iki yönde arttırmaktadır. Bunlar; maliyetleri azaltma ve talep arttırmadır. Maliyet azaltımına yönelik girişimler, içsel ya da dışsal verimliliğin geliştirilmesine önderlik edecek bilgi bütünleştirme çabalarından oluşur. Bu; geliştirilmiş verimlilik, gelişmiş stok yönetimi (örneğin; daha düşük düzeyde stok tutumu ve/veya stoksuz kalma masraflarında azalım), gelişmiş üretim süreçleri (örneğin; daha sabit ve düzenli üretim) ve gelişmiş lojistik (örneğin; daha etkin dağıtım hizmeti) şeklinde firmaya geri döner. Örneğin; Tedarikçi Yönetimli Envanter (Vendor Managed Inventory (VMI)) sistemleri perakendecinin stok kararlarını imalatçıya bildirir. Perakendeci müşteri talep bilgilerini imalatçı ile paylaşır. Daha sonra imalatçı perakendecinin bu bilgileri ile kendi bilgilerini birleştirerek perakendecinin sipariş miktarını belirler. Bu tarz bir sistemi başlatabilmek için, taraflar imalatçının sipariş miktarını tahmin etmede ve belirlemede daha iyi bir konumda olup olmadığını belirlemelidirler. Böylesi bir koordinasyonun bir sonucu olarak, imalatçı pazar talebi konusunda daha net sinyaller almış olur ve bu doğrultuda hem kendisi hem de perakendeciler açısından daha iyi stok yönetimine imkan sağlayacak şekilde daha verimli üretim yapabilme olanağına kavuşmuş olacaktır.

Talep arttırıcı girişimler firmanın gelir akışını etkileyen girişimlerdir. Bu tarz girişimler ya mevcut karşılanmayan müşteri ihtiyaçlarını tatmin etmeyi ya da pazara daha yüksek değerde sunulan olanaklar için farklı fiyatlar uygulamasını amaç edinir. Tüketiciler ve pazar olanakları hakkındaki bilgiler bu tarz çabaları daha da kolaylaştırır. Perakendeciler, imalatçılara göre son kullanıcılara daha yakındırlar ve bu nedenle pazarda bulunan mevcut ürünler hakkında, müşteri tercih ve algılamalarını imalatçılardan daha iyi sezinlemektedirler. İmalatçılar böyle bir bilgiye sahip olduklarında daha fazla faydalı olacaklardır. Aynı zamanda, perakendeciler de imalatçıların daha geniş bir pazara hizmet sunmalarından ve daha yoğun pazar araştırma faaliyetlerini yürütebilmelerinden dolayı, sahip oldukları geniş bakış açısından yararlanacaklardır. İmalatçılar ve perakendeciler çabalarını koordine ettiklerinde müşteri ihtiyaçlarına uygun daha iyi ürünler üretilmesini, yeni ürün faydalarının müşteriye daha iyi iletilmesini ve satın almayı teşvik edecek pazarlama çabalarının etkinliğinin arttırılmasını birlikte sağlayabileceklerdir. Bilgi bütünleştirme girişimlerinden elde edilecek olan maliyet azaltımı ve/veya talep arttırımı faydalarının gerçekleştirilmesi, bu girişimlerin nasıl en etkin biçimde yürütüleceğinin anlaşılmasını ve bu girişimlerin performans matrisini nasıl etkileyeceğinin anlaşılmasını gerektirir. Bu tarz eylemlerin alt yapıda uygun yatırımlar yapılmaksızın yerine getirilmeye çalışılması, performans üzerinde olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Sonuç olarak; şirketler, eğer bilgi paylaşımından ve iş birliğinden beklenen faydalar başlangıç yatırımının maliyetinden daha fazla bir getiri sağlamayacaksa böylesi bir ortaklığı şekillendirmemeli ve kurmamalıdırlar.

Bir Cevap Yazın