Tedarik Zinciri Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri

Tedarik zinciri yönetimi zincir üyeleri arasındaki ürün ve bilgi akışı yönetimi ile ilgili bir alandır. Günümüz gelişen bilgi teknolojileri sayesinde bilginin zincir üyeleri arasında dolaşımı çok daha hızlı ve etkin bir hal almış ve bilgi sağlamanın da maliyeti önemli oranda azalmıştır. Rekabetin gittikçe artması işletmelerin müşterilerine daha iyi hizmet sunmaları gerekliliğini ve bu doğrultuda sahip oldukları tedarik zinciri ile daha iyi bilgi alışverişinde bulunmalarını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bilgi teknolojileri bu anlamda etkin ve verimli tedarik zinciri sistemlerinin meydana getirilmesinde en önemli unsur haline gelmiştir. İş dünyasında küreselleşmenin artması ile birlikte, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarında da önemli değişikler yaşanmakta ve tüketiciler her türden ürün ve hizmet çeşitliliğini çok yakından takip edebilmektedirler. Bununla birlikte tüketiciler istedikleri ürün ve hizmetlerin kendilerine en kısa zamanda ve en uygun fiyatlardan ulaştırılması konusunda da işletmeler üzerinde önemli bir baskı unsuru haline gelmişlerdir. Bu doğrultuda gerek ulusal ve gerekse uluslararası pazarlarda rekabet eden işletmeler mevcut tedarik zincirlerini iyileştirmek ve gerekirse yeniden yapılandırmak zorunda kalmaktadırlar. Bahsedilen bu baskı ve rekabet unsurları ile baş etmede işletmeler tedarik zincirlerini bilgi teknolojilerinden yararlanarak daha etkin bir biçime getirmeye çalışmaktadırlar. Bilgi teknolojilerinin tedarik zincirlerinde kullanılması ile işletmeler, daha etkin stok ve malzeme kontrolü, hızlı dağıtımın gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmet fiyatlarında tüketicilerine daha fazla tatmin sağlanması gibi konularda önemli boyutlarda gelişmeler sağlamışlardır.

Bir Cevap Yazın