Moleküler Biyoloji

Genler, bitkilerin ve hayvanların neye benzeyecekleri ve bedenlerinin işlevlerini nasıl yerine getireceği ile ilgili kimyasal bilgi şifreleri taşır. Bu bilgilerin bir ”kopya”sı, ana babadan kendi soylarına geçer. Bunun nasıl olduğuyla ilgili araştırmalar, hayvan ve bitkileri meydana getiren moleküllerin yapısını konu alan ve moleküler biyoloji denen bilimsel araştırma alanının önemli bir parçasını oluşturur.

20. yüzyılın başlarında, bilim adamları bitki ve hayvan hücrelerinin, deoksiribonükleik asit (DNA) denen bir kimyasal madde içerdiğini saptadılar. 1950’ye dek, DNA moleküllerinin kalıtımdan sorumlu kimyasal bilgi şifreleri olarak davrandıklarını düşündüler, ama neye benzediklerini ya da görevlerini nasıl yaptıklarını öğrenemediler. Ardından birtakım bilim adamları sorunu çözmek için çok çeşitli yollar kullandılar.

Bir Cevap Yazın