Atom Çağının Başlangıcı

Antoine Becquerel, Paris’te, bilimle uğraşan bir ailenin üyesi olarak doğup büyüdü. Flüorışı konusunda uzmanlaşmış bir fizikçiydi. Röntgen’in buluşun duyunca, flüorışıl kimyasalların sıradan ılık kaynaklarını yaydığı gibi, X-ışınlarını da yayıp yaymadığını ortay merhaba koyacak bir deney yapmak istedi.

O sıralarda Becquerel uranyum adlı bir element içeren flüorışıl bir bileşiği incelemekteydi. Bileşiği bir bölümünü metal bir yaprağa sardı ve paketi bir fotoğraf camının üzerine yerleştirdi. Maddedeki flüorışının saldığı sıradan ışık ışınlarının yapraktan geçmeyeceğini, buna karşılık X-ışınlarının geçebileceğini düşünüyordu. Cam banyo edildiğinde, gerçekten de karardı. O da böylece maddenin dışarı bir çeşit ışın yaydığı ı doğrulanmış oldu. Daha sonra bunun yalnızca uranyumlu bileşikler böyle olduğunu, flüorışıl özelliği olan başka kimyasal maddelerde ise olmadığını saptadı.

Becquerel maddenin dışarı son derece güçlü, bir çeşit ışınım verdiğini anladı. İlk başta, yeni bir elektromanyetiklik biçimi bulduğunu düşündü. Fakat yaptığı başka deneyler, bugün bizim alfa ve beta ışınımı diye bildiğimiz iki ayrı ışınım çeşidi olduğunu gösterdi. Bunlar, elektrik yüklü parçacıklardan meydana geliyordu. Daha sonra, elektromanyetik bir ışınım biçimi olduğu kanıtlanan üçüncü bir çeşit ışınım, gama ışınımı bulundu. Bu buluşlar, radyoaktif maddelerin atomlarının enerji kaynağı olduğunu akla getirdi. Bu da, bilim adamlarını, atomların, bu enerjiyi üretebilen bir iç yapıya sahip olması gerektiği sonucuna götürdü. Atomla ilgili modern anlayışın başlangıcına işaret etmesi açısından, bunun kavranması çok önemli bir adım olmuştur.

Bir Cevap Yazın