Dalgalar Ve Işınım

İnsanlar her zaman doğaya ve çevrelerini kuşatan dünyaya ilgi duymuştur. Çok eski zamanlardan beri, nasıl ısındığı, ışığın nasıl yandığı, sesin nasıl çıktığı konusunda sorular sormuşlardır. Bu soruların kimilerini Eskiçağda bilginler yanıtlamıştır. Ama 19. yüzyılda bu gibi sorunları daha ayrıntılı bir biçimde yeniden ele almışlar ve ışığı, elektriği, manyetikliği enerjinin farklı biçimleri olarak tanımlamışlardır.

Bir Cevap Yazın