Tedarik Zinciri Ünite 5 Soru Cevap

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri

Tedarik Zinciri Ünite 5 Soru Cevap

Doğru Cevaplar Altı Çizili ve Kalın Puntolu Olarak Gösterilmiştir

1- Bilgi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Tedarik zinciri içerisindeki değişkenliği azaltmaya
yardımcı olur.

b. İmalat, dağıtım sistem ve stratejilerinin koordinasyonunu
olanaklı kılar.

c. Perakendecilerin müşterilerine daha iyi hizmet sunmalarına
olanak sağlar.

d. Teslim sürelerinin uzamasına neden olur

e. Perakendecilerin tedarik sorunları karşısında kendilerini
daha hızlı uyumlaştırmalarına ve tepki vermelerine
olanak sağlar.

2- Tedarik zinciri bilgi sistemi lojistik eylemleri de kapsayan bütünleşik bir süreçtir. Aşağıdakilerden hangisi bu süreçlerden biri değildir?

a. İşlem sistemleri
b. Yönetim kontrolü
c. Değerlendirme
d. Karar analizi
e. Stratejik planlama

3- Aşağıdakilerden hangisi işlem sistemlerinin birimlerinden biri değildir?

a. Sipariş yönetimi
b. Fiyatlama ve faturalama
c. Sipariş seçimi
d. Stok görevleri
e. Müşteri hizmetleri ölçümleri

4- İşletmenin bütün fonksiyonlarının bütünleşik olarak çalışabilmelerine imkân veren, kritik kaynakların yönetilmesini ve analiz edilmesini sağlayan bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kurumsal Kaynak Planlaması
b. Elektronik veri değişimi
c. RFID teknolojisi
d. İnternet
e. Barkodlar

5- Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kaynak planlamasının yararlarından biri değildir?

a. Fonksiyonel entegrasyon

b. Daha basit bilgisayar ve iletişim sistemi

c. Artan maliyetler

d. İşletme faaliyetleri üzerinde küresel denetim

e. Tüm uygulamalara istenildiği zaman istenilen noktadan
ulaşım kolaylığı

6- İstenen bilginin yüklenebildiği basılı ya da belirli bir şekilde herhangi bir yere yerleştirilebilen küçük bütünleşik elektrik devrelerinden (etiket) oluşan teknolojiye ne ad verilir?

a. Elektronik veri değişimi
b. Barkod
c. İnternet
d. RFID teknolojisi
e. Elektronik iş

7- RFID uygulamalarının endüstri alanında kullanımı tam anlamıyla oturmamıştır ve düşüktür. Aşağıdakilerden hangisi bu sebeplerden biri değildir?

a. Maliyet
b. Hatalar
c. Standartlaştırma
d. Güvenlik ve diğer endişeler
e. Yaygın olmaması

8- Aşağıdakilerden hangisi elektronik veri değişimi (EDI) kullanımının firmalara sunduğu yararlardan biri olamaz?

a. Hızlı ve doğru veri akışı
b. Daha etkin denetim yöntemlerinin geliştirilmesi
c. Müşteri memnuniyeti ve rekabet gücünün azaltılması
d. Üretkenlik ve karlılığın artırılması
e. İş ilişkilerinin geliştirilmesi

9- Otomatik veri toplama sistemi olarak ya da otomatik kimlik nosu olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. RFID
b. Barkod
c. EDI
d. Elektronik iş
e. EFT

10- Tedarik zincirine pek çok fayda sağlayan ve elektronik süreçlerin fiziksel süreçlerin yerini alması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. İnternet
b. Barkod
c. Elektronik iş
d. RFID
e. EDI

Tedarik zinciri içerisindeki değişkenliği azaltmaya yardımcı olur. Tedarikçilere daha iyi tahminler yapma ve tutundurma ve pazarlama değişiklerini daha iyi hesaplamalarında yardımcı olur. İmalat, dağıtım sistem ve stratejilerinin koordinasyonunu olanaklı kılar. Perakendecilerin müşterilerine daha iyi hizmet sunmalarına olanak sağlar. Perakendecilerin tedarik sorunları karşısında kendilerini daha hızlı uyumlaştırmalarına ve tepki vermelerine olanak sağlar. Teslim sürelerinin kısalmasını sağlar

İşlem sistemleri (transaction systems), yönetim kontrolü, karar analizi, stratejik planlama.

Üretimden, dağıtımdan ya da satın alma noktasından her bir ürün hakkında bilgiyi toplamak ve sisteme dahil olan tüm gruplar için bilginin görünür olmasını sağlamak. Tek bir ilişki noktasından sistem içerisindeki herhangi bir veriye erişmek, tüm tedarik zincirinden gelen bilgiye dayanan analizler yapmak, eylemleri planlamak ve tedarik zinciri üyeleri ile işbirliği yapmak.

Bir Cevap Yazın