Pazar Analizi Nedir?

Tedarik Zinciri Yönetimi: Pazar Analizi

Kalitatif tabanlı, pazar analizinde, öncelikle var olan pazarı oluşturan alıcıların potansiyel talebi oluşturduğu bilinmektedir. Bu nedenle işletmenin, hedeflediği pazarı kesin hatlarla ortaya koyması araştırmanın ilk adımıdır. Kalitatif pazar analizi, potansiyel alıcıların belirlenmelerinin yanı sıra, ürünün satın alınma nedenlerini ve öteki davranışsal özelliklerini incelemektedir. Satın alma davranışının karmaşık bir yapıya sahip olması, bu alanda yapılan nedensel analizin zorluğunu açıkça ortaya koymaktadır. Kalitatif pazar analizindeki nedenselliğin (sebep- sonuç ilişkilerinin) belirlenmesi üç ayrı düzeyde gerçekleşir. Bu düzeyler sırasıyla,

• gözleme dayalı nedensellik,
• varsayıma dayalı nedensellik
• eyleme dayalı nedenselliktir.

Pazar analizinin bir sonraki safhası, pazar alanı analizine yönelik olup, farklı pazarlardaki göreli satışları ve bu pazarların büyüklüğü (hedef kitle sayısı, satış hacimleri vb. ) ana unsurları oluşturmaktadır. Ele alınan pazarlar coğrafi konumlarına ya da pazar içindeki tüketicilerin demografik özelliklerine göre pek çok boyutta yer alabilir. Son adım pazar potansiyelinin tespitidir.

Pazar analizi kapsamındaki pazar potansiyelini saptamak için aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır:

• Bölgesel talep fonksiyonları yöntemi,
• Araştırma yöntemleri,
• Pazar indeksleri (satın alma gücü indeksi, satış faaliyeti indeksi, kalite indeksi, satış noktası analizleri)
• Depo mal çıkış verileri.

Kalitatif pazar analizi ile birçok veriye ulaşılmasına karşın, en önemli dezavantajı zaman alıcı ve yüksek maliyetli olmasıdır. Yöntem sadece talep tahmininde değil, yeni ürün planlaması ve ürün tasarımının geliştirilmesinde de faydalanılmaktadır.

Bir Cevap Yazın