Tedarik Zinciri: Kalitatif Yöntemler

Tedarik Zinciri Yönetimi: Kalitatif Yöntemler

Kalitatif yöntemleri açıklamadan önce, kalitatif veri kavramı üzerinde durmak ve kantitatif veri ile farkını ortaya koymak uygun olacaktır. Kantitatif veri, sayısal olarak ifade edilmekle birlikte, kalitatif veri sayısal olarak ifade edilemeyen veriler olarak isimlendirilmektedir. Subjektif faktörlerin ele alınmasını sağlayan kalitatif tahminleme tekniklerinin girdileri çeşitli kaynaklardan elde edilebilmektedir. Bu bilgi kaynakları, müşteriler, satış elemanları, yöneticiler, teknik elemanlar veya işletme dışından çeşitli uzmanlar olabilmektedir Kalitatif veriler sadece kişilerden, sözlerden ve metinlerden oluşmamakta, fotoğraflar, video kayıtları, ses kayıtları gibi benzeri veriler, kalitatif veri olarak kabul edilmektedir Kalitatif tahmin yöntemleri, tahmin ve genelleme yapmak için öncelikle insan kapasitesini kullanan yöntemlerdir. Yöntem özellikle; uzun döneme yönelik tahmin beklentisi olduğunda, geçmişe dönük yeterli veri bulunmadığında, ya da bulunan veri güvenilir veya geçerli olmadığında, ekonomik anlamda hızlı değişimler yaşandığında kullanılmaktadır. Talep tahminlerinde en sık kullanılan kalitatif yöntemler; pazar araştırması, uzman görüşleri, delphi tekniği olarak belirlenmektedir.

Bir Cevap Yazın