Üstel Düzeltmeler Tekniği

Tedarik Zinciri Yönetimi: Üstel Düzeltmeler Tekniği

Üstel düzeltme tekniğinde geçmiş dönem değerlerinin ağırlıklı ortalaması hesaplanarak gelecek dönemin tahmini değeri olarak alınır. Ancak buradaki ağırlıklar geçmişe gidildikçe sıfır olmayacak şekilde üstel olarak azalma gösterir. Serinin geçmiş gözlem değerlerinden yararlanarak düzeltilen seri ortalaması bir önceki dönemin ortalama tahminini oluşturmaktadır. Belirli bir t dönemi için yapılacak tahminde bir önceki dönemin talebi (t-1) ve tahmin değeri kullanılır. Tahmin değeri, üstel düzeltme katsayısı α ile önceki dönemin talebinin çarpılması ve (1-α) ile çarpılan önceki dönemin tahmin değeri ile toplanması sonucunda elde edilir. Bu durumda, 0<α≤1 olmak üzere t. dönem için tahmin değeri aşağıdaki gibi hesaplanır.

Yeni tahmin = (€).(içinde bulunulan periyottaki gerçekleşen talep miktarı)(1-€).(içinde bulunulan periyodun talep tahmini)
Ft+1=€.Yt+(1-€).Ft
Ft+1= Bir sonraki periyodun tahmin değeri
Ft = içinde bulunulan periyodun tahmin değeri
Yt = içinde bulunulan periyotta gerçekleşen talep
€= Üstel düzeltme faktörü

Düzeltmeler için kullanılan üstel düzeltme faktörü (€) 0 ile 1 arasında değişmektedir. €büyük ise düzeltme az, küçük ise düzeltme faktörü fazladır. Genelde €, 0,01 ile 0,30 arasında olmalıdır, fakat analist bu aralık dışında bir değer ile daha iyi sonuç alıyorsa bu değerleri almaktan çekinmemelidir.

Örnek: Aşağıdaki tabloda 2000-2009 yılları arasında demiryolunda taşınan yük miktarları verilmektedir. 2010 yılına ilişkin yük talep tahminini, üstel düzeltme yöntemine göre€=0,1 alarak hesaplayınız.

Bir Cevap Yazın